Case Studies

Empower wireless leadership rather than prospective experiences. Energistically myocardinate clicks-and-mortar testing procedure products.
KARDİYOVASKÜLER CERRAHİ

KARDİYOVASKÜLER CERRAHİ

Kardiyovasküler cerrahi, kalp ve damar hastalıklarının cerrahi tedavisinde kullanılan bir tıbbi dal olarak tanımlanabilir. Bu cerrahi işlemler, kalp krizi, anjina, kalp kapakçığı hastalığı, aort anevrizması, koroner arter hastalığı, kalp ritim bozuklukları ve diğer kalp ve damar hastalıklarının tedavisinde kullanılır.

KARDİYOLOJİ

KARDİYOLOJİ

Kardiyoloji, kalp hastalıklarının teşhis, tedavi ve önlenmesiyle ilgilenen tıbbi bir uzmanlık dalıdır. Kardiyolojide, kalp ve kan damarlarına ilişkin tıbbi sorunlar incelenir ve bu sorunlar için tanı ve tedavi yöntemleri geliştirilir.

× Whatsapp