SAĞLIK TURİZMİ KOMPİLİKASYON SİGORTASI

Değerli Sigortalımız...

https://grazievitaclinic.com/wp-content/uploads/2022/11/hero_image_02_responsive-3.png
Sağlıklı yenilenmeye ve Tedavi olmaya hazırmısınız?

Grazie Vita Turkey

Sağlık ve Estetik alanında yenilikçi ve sorumluluk sahibi bakış açısı ile Türkiye’ de oluşabilecek risklerinizi en aza indirmek ve kişiye özel tedavi imkanlarına ek olarak kişiye ve tedavisine özel komplikasyon seyahat risklerinizi teminat altına alan poliçeleri 25 yıllık sigortacılık tecrübemizle, sağlık sigortasındaki uzmanlığımız ve ödüllerimiz ile sigorta danışmanınız olarak risklerinizde yanınızdayız.

Sizin sağlığınız bizim sağlığımızdır.

Bizimle iletişim kurmak için, yurtdışındaki yaygın ofislerimiz, 7/24 çağrı merkezimiz ve internet sitesindeki iletişim kanallarımız (e-posta, WhatsApp) gibi çeşitli yolları kullanabilirsiniz. Başvuran hastalarımız, alanında uzman hekimlerimize hızlı bir şekilde ulaşabilecek ve istekleri ve hikayeleri 24 saat içinde değerlendirilecektir. Detaylı bir geri bildirim verilecektir.

https://grazievitaclinic.com/wp-content/uploads/2023/03/Adsiz-Tasarim-Kopyasi-1920-×-1920-piksel-49.png
TEDAVİ

SAĞLIK TURİZMİ KOMPİLİKASYON SİGORTASI

Değerli Sigortalımız...

Sağlık Turizmi Komplikasyon Güvencesi Sigortası, Türkiye’ye sağlık turizmi amaçlı gelen yabancı
uyruklu kişilerin yaptırdıkları operasyon sonrası, bu operasyon kaynaklı gelişebilecek
komplikasyonlar nedeniyle revizyon veya operasyonun yenilenmesinin gerektiği halleri teminat
altına almaktadır. Operasyon sırasında oluşabilecek başkaca komplikasyon yada malpraktis sonucu
doğacak hasarlar ve sigortalının ek hastalıkları nedenli yapılması gerekecek girişim ve incelemeler
kapsam dışındadır. Poliçe, başlangıç tarihinden itibaren 6 ay süre ile geçerlidir.
Bu ürün aşağıdaki komplikasyonları kapsamaktadır:
• Diş Komplikasyonu
• Göz Komplikasyonu
• Saç Ekimi Komplikasyonu
• Ortopedi, jinekoloji, Genel cerrahi, Estetik Komplikasyonları
• Kalp ve Damar Cerrahisi Komplikasyonu

Kimler Sigortalanabilir?

Yaş sınırı; 18-75 yaş olup, 75 yaş ve üzeri kişiler sigorta kapsamı dışındadır.
Poliçe üretimi pasaport numarası ile yapılmaktadır.

Coğrafi Kapsamı Nedir?

Bu poliçe sadece Türkiye’de poliçe başlangıç tarihinden sonra yapılan ameliyat / girişim ve tıbbi
tedavilerin komplikasyonlarına yönelik tedavilerin Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yapılması
kaydıyla geçerlidir.

 

TEMİNAT DETAYLARI

YATARAK TEDAVİ TEMİNATI

Sigortalıya Türkiye sınırları içerisinde Sağlık Turizmi Akreditasyon belgesine sahip bir sağlık kurumunda yapılan ameliyat, girişim, tıbbi uygulamalar
sonrasında gelişen tıbbi komplikasyonlar bu teminat kapsamında poliçe ve sertifikada belirtilen teminat limitleri ve oranları doğrultusunda poliçe
planlarında belirtilen tedaviler için ödenir.
Estetik ameliyatlarda ve diş tedavilerinde kişisel beğeniden doğan memnuniyetsizlikler bu poliçe kapsamında değildir.
Teminat sadece poliçede belirtilen ameliyat veya girişim için geçerli olup, ilgili poliçe planı dışında bir tıbbi tedavi veya uygulamadan doğan
komplikasyonlar teminat dışındadır.
Komplikasyonun revizyon ameliyat veya girişimle tedavi edilmesi için gereken masraflar teminat altında olup, ameliyat / girişim sonrası
gerekebilecek rehabilitasyon ve fizik tedavi giderleri kapsam dışıdır.
Yapılacak tıbbi işlem için gereken tetkikler ve ilaçlar da bu teminat kapsamında ödenir. Tıbbi girişimin gerektirdiği tanı ve ameliyat standart pre op
tetkikler dışında yapılan teşhis işlemleri ve ameliyatla ilgili olmayan ilaçlar teminat dışıdır.
Gerek ilk ameliyat ve gerekse revizyon ameliyat / girişim öncesi ve sonrası destek tedavileri (serum takılması, destek ilaç tedavileri, kan şekeri,
tansiyon düzenlemeleri gibi) ameliyatla bağlantılı olmayan diğer sağlık sorunları için yapılması planlanan/gereken ek inceleme ve takip tetkikleri
bu poliçe kapsamında değildir.

UÇAK BİLETİ TEMİNATI

Sigortalının Türkiye’de uygulanan bir tedavi sonucu gelişen komplikasyonun tedavisi veya ameliyatın revizyonu gerekliliği halinde ülkesinden
Türkiye’ye gelmek için ödediği ekonomik sınıf uçak bileti tutarı, poliçede belirtilen limit ve muafiyet ile ödenir. Uçak bileti teminat limiti bazı
planlarda farklıdır, sertifikanızı kontrol ediniz. Teminat sertifika ve / veya poliçe üzerinde gösterilir. Uçak bileti teminatı 100 EUR muafiyetli olup
ödenebilecek maksimum teminat tutarı plan bazında değişiklik gösterebilmekte olup, teminat limiti sertifika ve poliçede belirtilmiştir.

KONAKLAMA TEMİNATI

Sigortalının Türkiye’de uygulanan bir tedavi sonucu gelişen komplikasyonun tedavisi veya ameliyatın revizyonu gerekliliği halinde Türkiye’de
tedavisi öncesinde ve sonrasında sağlık kurumu dışında yapmak zorunda olduğu konaklama giderleri günlük maksimum 100 EUR üst limit ve
toplamda en fazla poliçe veya sertifikada belirtilen teminat limiti ile sınırlı olmak üzere bu teminat kapsamında ödenir. Konaklama giderleri için
cerrahi planlarda 200 EUR/2 günlük diğer planlarda ise 100 EUR/ 1 günlük konaklama giderleri muafiyet kapsamında olup, poliçedeki bu muafiyet
süresi tamamlandıktan sonra devam eden konaklamalar için teminat işletilir. Tıbbi gereklilik olmayan durumlarda isteğe bağlı konaklama teminat
dışıdır. Konaklama gerekliliği tıbbi raporlar ile belirlenir.

KENDİ ÜLKESİNDE MÜDAHALE TEMİNATI

İsteğe bağlı seçmeli olarak alınabilir.
Sigortalının kendi ülkesine döndükten sonra geçirdiği tıbbi müdahale / ameliyatla ilgili yara yerinde akıntı, enfeksiyon gibi tekrar geri gelmesini
gerektirmeyecek erken komplikasyonlara bağlı küçük girişimler ve tıbbi tedaviler bu teminat kapsamında poliçe ve sertifikada belirtilen limitler
dahilinde karşılanır.
Sigortalının kendi ülkesinde gerçekleşen bu gibi giderleri tazmin edebilmesi için tıbbi rapor ve fatura aslını, ödemenin yapılabileceği banka hesap
bilgisini (swift, IBAN) posta yolu ile göndermelidir.
Değerlendirme sonrası teminat kapsamında olan giderlere ilişkin ödeme teminat limitleri dahilinde sigortalı banka hesabına yapılır. Tazminat
ödemelerinde, havale swift masrafları teminat limitlerinden düşülür.

REFAKATÇİ GİDERLERİ TEMİNATI

Sadece Cerrahi ve Kalp Damar Cerrahisi planlarında isteğe bağlı seçmeli olarak alınabilir. İlgili teminat ve limitler Türkiye’de uygulanacak ilk girişim
/ ameliyat için geçerli değildir.
Sigortalıya uygulanacak ikincil girişim sırasında poliçe teminatları devreye girdiğinde , sigortalı ile birlikte Türkiye’ye gelecek bir refakatçi için
ulaşım ve konaklama giderleri poliçe ve sertifikada belirtilen teminat limitleri ve muafiyet kapsamında geri ödeme kapsamında karşılanır.
Hastanede bulunulan sürede oluşacak hastane faturasındaki refakatçi giderleri kapsam dışıdır.

SEYAHAT POLİÇESİ TEMİNATI

Tüm planlarda bulunur. Sertifikada ve poliçede belirtilen sağlık, ambulans, tıbbi danışmanlık ve cenazenin nakli giderleri teminat limitleri ve
seyahat sağlık sigortası özel şartları kapsamında değerlendirilir.

PLAN DETAYLARI

DİŞ PLANI

Diş planında ödenebilecek komplikasyonlar diş çekimi, cerrahi diş çekimi, kanal tedavisi, implant uygulaması, protez diş
uygulaması ve periodontoloji uygulamaları sonrası gelişen giderlerdir. Ortodontik tedaviler teminat dışıdır.
Protez diş uygulamasında protezin rengi veya şeklinin beğenilmemesi gibi sorunlar komplikasyon sayılmayacak ve tazminat
ödemesi yapılmayacaktır.
Cerrahi diş çekiminde gecikmiş kanama, diş eti enfeksiyonu, diş parçasının kalmış olması; implant uygulamalarında implantın
yerine tam oturmaması, yerinde oynaması, yerinden çıkması, çene kemiğine zarar vermesi gibi komplikasyonlar teminat
kapsamındadır.

GÖZ PLANI

Göz planında, excimer laser, lasik gibi kırılma kusuru cerrahisi, katarakt ameliyatı, ptosis ameliyatı, glokom ameliyatı, retina
dekolmanı ameliyatına ilişkin gelişebilecek komplikasyonlar poliçe teminatları içindedir.
Excimer laser ameliyatlarında flep kayması, keratit, flep altına epitel yürümesi, ameliyattan 60 gün sonra yapılan muayenede
görmenin 0,75 dereceden fazla bozuk olması;
Katarakta ameliyatında; kanama, gözün delinmesi (perforasyon), lensin kapsulünün yırtılması, kornea tabakasının şeffaflığını
yitirmesi, kesi yerinde yanık oluşması, göz içinde katarakta ait parçaların kalması, enfeksiyon, retina ayrılması (dekolman), sarı
nokta da ödem, rahatsız ve ağrılı göz, düşük göz kapağı, göz tansiyon hastalığı (glokom) ve /veya çift görme; ameliyattan 60 gün
sonra yapılan muayenede görmenin 1 dereceden fazla bozuk olması, arka kapsül opaklaşması;
Ptosis ameliyatında; göz kapağı düşüklüğünün nüks etmesi,
Retina dekolmanı ameliyatında dekolmanın nüks etmesi, göz içine kanama, katarakt ve glokom oluşması;
Glokom ameliyatında konjonktival yırtılma, skleral flep hasarı, vitreus kaybı, santral görme alanı kaybı, dekompresyon
retinopatisi, enfeksiyon, bleb sızıntısı, suprakoroidal hemoraji, üveit gibi komplikasyonlar teminat altındadır

SAÇ EKİM PLANI

Saç ekimi planında, sigortalı / hastanın işlem yapan hekimin tavsiyelerine uymaması sonucu (erken dönemde saç tarama ve
fırçalaması, saç yıkama prosedürüne uyulmaması, saç ekimi sonrası yapılması gereken bakımların yapılmaması gibi) oluşan
komplikasyonlar ve saç ekiminin tutmaması teminat dışındadır.
Tüm bu tavsiyelere uyulmasına rağmen ekilen saç köklerinin tutmaması veya saç cildinde enfeksiyon gelişmesine yönelik
yapılacak tedaviler ve tekrar saç ekimi teminat kapsamındadır. Tazminat talebinin ödenmesi için saç ekimi sonrası tavsiyelere
uyulmuş olduğunun doktor raporu ile tespit edilmesi gerekir.
Yapılacak revizyon ekimde, ilk girişimde yapılan ekim adedi üzerinde ekim teminat kapsamı dışındadır.

ORTOPEDİ, JİNEKOLOG, GENEL CERRAHİ, ESTETİK PLANI

Tüm cerrahi işlemlerde ameliyat öncesi hastaya imzalatılmış olan bilgilendirme ve onam formunda yazılı komplikasyonlar
teminat altındadır.(Vefat hariç)
Estetik ameliyatlarda; yapılan ameliyatın kişisel beğeniye uymaması nedenli revizyon talepleri karşılanmayacaktır. Ancak, yapılan
ameliyatta başarısız olunması (burun estetiğinde burun ucu düşmesi, eğrilik kalması, nasal septum perforasyonu; göğüs
estetiğinde asimetri, düşme, implant delinmesi ve kapsüler kontraktür gibi) sonucu gerçekleşecek revizyonlar teminat altındadır.
Botox uygulamaları poliçe kapsamında değildir.

KALP DAMAR CERRAHİSİ PLANI

Sigortalının Türkiye’de bulunan bir sağlık kurumunda periferik damar cerrahisi, varis ameliyatı, kalp kapak replasmanı,
valvüloplasti , koroner arter by pass cerrahisi, koroner stent uygulaması, büyük damar replasmanı gibi bir ameliyat / girişim
sonrası gelişen restenoz, stent kayması gibi ilgili ameliyat için tıbbi literatürde belirtilen olası komplikasyonlar teminat altındadır.
Frekans Sigorta, sigortalının tazminat taleplerinin değerlendirmesinde gerekirse bağımsız bir uzmandan
ikinci görüş alabilir. Frekans Sigorta komplikasyon tazminatlarına ait ödemeler için son karar merciidir.
Tüm bu cerrahi veya tıbbi girişim/uygulama gerektiren durumlarda refakatçi olması ve gerekmesi halinde dahi refakatçiye ait sağlık
kurumundaki konaklama ve diğer bedeller ve gerekse ulaşım, otel konaklama giderleri ödenmez (Ek refakatçi planı alınmış olması halinde
refakatçiye ait ulaşım (uçak) ve otel konaklama bedelleri teminat limitleri dahilinde ödenir.

TAZMİNAT ÖDEME UYGULAMALARI

Sigortalının poliçe dönemi içerisinde sahip olduğu teminatlar doğrultusunda kabul edilebilir tazminat tutarı; Sertifikada
tanımlı ilgili teminattan, teminat limiti ve ödeme oranı doğrultusunda ödenir. Aynı plan kapsamında birden fazla
komplikasyon olması ve sigortalının Türkiye’ye birkaç defa gelmesi gerekse dahi ödenebilecek toplam tazminat tutarı
poliçe üzerinde yazılı toplam teminat tutarı limitini aşamaz.
Bu poliçede provizyon ile ön onay uygulaması yoktur.
Bu poliçede vefat için bir tazminat teminatı bulunmamaktadır.
Sigortalının toplam yaptığı sağlık harcama tutarı, aşağıda belirtilen dokümanların ve plan bazında gerekli olabilecek ek
dokümanların Sigortacı’ya iletilmesini takip eden 10 günlük inceleme ve değerlendirme süresi sonunda sigortalının
kredi kartına veya banka hesabına ödenir.
Poliçe planları bazında ek doküman istenebilecek olması dışında tüm planlardaki tazminat taleplerinde;
Sigortalı tarafından imzalanmış Sigortacının tıbbi dokümanları alabilmesi için yetki yazısı
1-İlk ameliyat raporu
2-Ortaya çıkan komplikasyona ilişkin sigortalı beyanı (ne zaman başladı, ne şikayetler oluştu ….gibi)
3-Komplikasyona yönelik tedaviyi açıklayan tıbbi rapor, varsa ameliyat raporu
4-Sağlık kurumu, otel ve ulaşım masraflarını gösterir faturaların asılları
5-Pasaportun Türkiye’ye giriş tarihini gösteren mühür sayfası ve kimlik bilgilerini gösteren ilk sayfası fotokopileri
gereklidir.

TEDAVİ

HİZMETLERİMİZ

× Whatsapp