Kardiyovasküler cerrahi, kalp ve damar hastalıklarının cerrahi tedavisinde kullanılan bir tıbbi dal olarak tanımlanabilir. Bu cerrahi işlemler, kalp krizi, anjina, kalp kapakçığı hastalığı, aort anevrizması, koroner arter hastalığı, kalp ritim bozuklukları ve diğer kalp ve damar hastalıklarının tedavisinde kullanılır.

Kardiyovasküler cerrahi, açık kalp cerrahisi ve kapalı kalp cerrahisi olmak üzere iki ana kategoriye ayrılır. Açık kalp cerrahisi, kalbin açıkta kalması gerektiği işlemler için kullanılır ve genellikle kalp ameliyatları, kalp kapakçığı onarımı ve değiştirme, aort anevrizması onarımı ve koroner arter bypass ameliyatları gibi işlemlerde kullanılır. Kapalı kalp cerrahisi ise, minimal invaziv tekniklerle yapılan kalp ve damar işlemleridir ve genellikle kalp kateterizasyonu, balon anjiyoplasti ve stent yerleştirme gibi işlemlerde kullanılır.

Kardiyovasküler cerrahi işlemleri, genellikle yüksek riskli ve ciddi hastalıkların tedavisinde kullanılır. Bu nedenle, cerrahi öncesinde detaylı bir değerlendirme yapılması gereklidir. Cerrahi sonrası dönemde, hastaların dikkatli bir şekilde takibi ve tedavisi önemlidir.

Sonuç olarak, kardiyovasküler cerrahi, kalp ve damar hastalıklarının tedavisinde önemli bir rol oynamaktadır. İlerleyen teknolojilerle birlikte, kardiyovasküler cerrahi işlemleri daha güvenli ve minimal invaziv hale gelmiştir. Ancak, bu işlemlerin riskleri olduğu için, doğru hastaların seçilmesi ve dikkatli bir şekilde takibi son derece önemlidir.

admin

× Whatsapp