Algoloji (Ağrı Bilimi) Nedir ?

Ağrı tedavisi uzun süredir mevcut ağrıların dindirilmesi ve bu ağrılarla yaşayan kişilerin hayat kalitesinin artırılması ile ilgilenen bir bilimdalıdır.

Kronik ağrı tedaviler ilaç tedavileri, hipnoz, fizik tedavi cerrahi/girişimsel tedaviler enjeksiyonlar, radyofrekans, ozon vb. olarak sınıflanabilir. Girişimsel işlemlerden kasıt çoğunlukla özel enjeksiyonlar olup genellikle anestezist algoloji uzmanları tarafından uygulanır. Bazı örnek tedaviler;

 • Ameliyatsız Bel Fıtığı Tedavisi
 • Ameliyatsız diz kireçlenmesi
 • Yaygın vücut ağrısı, Fibromiyalji
 • Başağrısı
 • Kanser ağrısı
 • Kronik yara tedavisi

Ağrı tedavilerinde uygulama yöntemlerinden bazıları;

 • İlaç tedavisi
 • Lokal anestezik ile enjeksiyonlar
 • Sinir ısıtma (RF) işlemleri
 • Kateter yerleştirme işlmeleri
 • Ozon tedavileri
 • PRP işlemleri

Algoloji ve Tedavisi Yapılan Ağrı Tipleri

 • Kanser ağrıları
 • Baş ağrıları
 • Yüz ve çene ağrıları
 • Bel ve boyun ağrıları
 • Kronik karın ağrıları
 • Pelvik ağrılar
 • Nevraljiler
 • Göğüs ağrıları
 • Fibromiyalji
 • Eklem ağrıları
 • Kol ve bacak ağrıları
 • Damar spazmı ve tıkanıklığına bağlı ağrılar
 • Tedaviye dirençli akut ağrılar
 • Ameliyat sonrası şiddetli ağrılar
 • Hıçkırık
 • Ellerde ve ayaklarda aşırı terleme
 • İdrar inkontinansı gibi hastalıkları olan ve medikal tedaviden fayda görmeyen hastaların minimal invazif yöntemlerle tedavisi

Algoloji Kliniğimizde Uyguladığımız Girişimsel Algoloji Uygulamaları;

 • Epidural/Periferik PCA
 • Epidural steroid rnjeksiyonları
 • Arka kök ganglionun Pulsed Radyofrekans (DRG Pulsed RF) ile ağrı tedavisi
 • Faset eklem enjeksiyonu ve faset medial dal sinir bloğu ve denervasyonu (Medial dal RF Termokoagulasyon)
 • Disk denervasyonu ve intradiskal (diskiçi) girişimler
 • Erector Spina bloğu ve paravertebral bloklar
 • Epidural lizis (Racz prosedürü)
 • Epidural kateter ve epidural port takılması
 • Kaudal steroid enjeksiyonu
 • Epiduroskopi
 • Eklemiçi enjeksiyonlar (omuz, diz, kalça, çene eklemi vb)
 • Çölyak pleksus bloğu
 • Splanknik blok
 • Gasser ganglion bloğu
 • Trigeminal sinir dallarının bloğu
 • Sfenopalatin ganglion bloğu
 • Glossofarengial sinir bloğu
 • Frenik sinir bloğu
 • İnterskalen blok
 • Superior trunk bloğu
 • Supraklavikuler
 • Aksiller blok
 • Tuzak nöropatiler (Karpal tünel sendromu, Tarsal tünel sendromu vb.)
 • İnterkostal sinir bloğu
 • Geniküler sinir bloğu ve geniküler sinir denervasyonu
 • Pudendal sinir bloğu
 • Büyük oksipital sinir (GON) ve küçük oksipital sinir (LON) bloğu ve radyofrekas tedavisi
 • Diğer sinir (supraskapüler, ilioinguinal, iliohipogastrik, lateral femoral kutanöz sinir vb.) blokları
 • Radyofrekans tedavisi
 • Kronik Migren tedavisinde Botoks enjeksiyonu
 • Devamlı blok için sinir kateterlerinin takılması
 • Stellat ganglion bloğu
 • Torakal sempatik blok
 • Lomber sempatik blok
 • Superior hipogastrik pleksus bloğu
 • İmpar ganglion bloğu ve nörolizi
 • Yumşak doku (kas, bursa, tendon ve d.) enjeksiyonları
 • Topuk blokları
 • Tetik nokta enjeksiyonu
 • Kuru iğne tedavisi
 • PRP ve Kök Hücre tedavisi
 • Hasta kontrollü analjezi
 • İntratekal Morfin Pompası takılması
 • DCS (Dorsal Kolon Stimülatörü) takılması
 • Sakral Sinir Stimülatör (SNS) takılması

Algolojinin Tedavi Ettiği Ağrı Grupları

Algolojinin tanı ve tedavisini yaptığı başlıca ağrıları şöyle sıralamak mümkündür:

 • Kanser ağrılar
 • Nevraljiler (kısa süreli elektrik çarpması gibi olan ağrılar mesela trigeminal nevralji, oksipital nevralji vb.)
 • Baş ve yüz ağrıları
 • Omuz eklemi ve ekleme bağlı kasların yırtılması, zedelenmesi ile ortaya çıkan ağrılar
 • Fıtığa, kas iskelet sistemine veya kireçlemeye bağlı boyun, omuz, kol ağrıları
 • Sırt ağrıları
 • Bel fıtığına bağlı ağrılar
 • Bacak ağrıları
 • Omurga darlığına veya omurga kireçlenmesine bağlı ağrılar
 • Eklem ağrıları
 • Fibromiyaljiye bağlı ağrılar
 • Zonaya bağlı ağrılar
 • Göğüs ağrıları
 • Nedeni bilinmeyen ağrılar

Nöropatik ağrılar;

El ve ayaklarda yanma, üşüme, sızlama şeklinde görülürler ve şeker hastalığı, sinir travması vb sebeplerle ortaya çıkarlar
Damar tıkanıklığına veya burger, reyno hastalığına bağlı el ve bacak ağrıları

Girişimsel Tedavi Yöntemleri;

Baş ağrıları ve yüz ağrıları

 • İnatçı, ilaç tedavisi ile geçmeyen baş ağrılarında oksipital veya sfenoplatin blok / radyoafrekansla tedavi
 • Trigeminal veya oksipital nevraljide radyofrekans termokoagulasyon (RFT)
 • Zonada ilgili sinir dermatomuna blok ya da stellat ganglion bloğu

Boyun ağrıları

 • Disk hernilerinde servikal steroid veya disk içi ozon / lazer uygulaması
 • Myofasiyal ağrılar için tetik nokta enjeksiyonu (trigger point enjeksiyon)
 • Faset sendromu için RFT

Omuz ve kol ağrıları

 • Myofasiyal ağrılar için trigger point enjeksiyon
 • Eklem ağrıları, tendon ve ligament ağrıları için steroid enjeksiyonu, PRP, ozon, RFT
 • Donuk omuz için sinir bloğu ve RFT uygulaması
 • Karpal tünel sendromunda ultrason eşliğinde median sinirin serbestleştirilmesi ve steroid uygulanması

Sırt ve gövde ağrıları

 • Myofasiyal ağrılarda ultrason eşliğinde trigger point enjeksiyon, gövde blokları
 • Zonada / nöropatik ağrıda ilaç tedavisine ek olarak gövde blokları (sinir / plan), sempatik bloklar

Bel ağrıları

 • Myofasiyal ağrılarda tetik nokta enjeksiyonu, gövde blokları
 • Disk hernilerinde transforaminal ve epidural steroid enjeksiyonu, DRG puls RFT uygulanması, kuyruk sokumundan epiduroskopi ile lazer uygulanması, disk içi ozon / RF / lazer uygulanması, IDET uygulanması
 • Başarısız bel cerrahisinde transforaminal ve epidural steroid enjeksiyonu, racz kateteri ve epiduroskopi ile kuyruk sokumundan nöroplasti-adezyonolizis veya lazer uygulanması
 • Faset sendromunda (bel kireçlenmesi) steroid veya puls RF veya konvansiyonel RF uygulanması
 • Kanal darlığında (spinal stenoz) transforaminal ve epidural steroid enjeksiyonu+Puls RF / Konvansiyonel RF uygulanması

Kanser ağrıları

 • İlaç tedavisine cevap vermediğinde veya çok şiddetli olduğu zaman
 • Mide ve pankreas kanser ağrılarında splaknik blok
 • Kalın bağırsak ve pelvis kanserlerinde superior hipogastrik blok
 • Rektum kanserlerinde impar ganglion bloğu
 • Yaygın göğüs, bel ve alt ekstremite ağrılarında tünelize epidural kateter ve/veya spinal/ epidural port uygulanması

Diğer ağrı tedavileri;

 • Omuz, kalça, sakroilyak ve diz eklem ağrıları için steroid, PRP, ozon ve RFT uygulaması
 • Fibromiyalji, romatoid artrit, ankilozan spondilit ve birçok hastalıklarda görülen ağrılarda tamamlayıcı tedavi olarak major ve minör ozon tedavisi
 • Alt ekstremite iskemik ağrılarında (burger, damar sertliği) ve zonada fenol / RFT ile lomber sempatik blok
 • Kuyruk sokumu ağrılarında (koksodini) impar ganglion bloğu
 • Alt ekstremite myofasiyal ağrılarında tetik nokta enjeksiyonu ve ultrason eşliğinde çeşitli bloklar
 • Piriformis sendromunda kas içerisine ultrason eşliğinde lokal anestezik + steroid enjeksiyonu ve puls RFT uygulaması
 • Başarısız bel cerrahisinde diğer tedavi metodlarına cevap alınamadığında spinal cord stimülatörü (SCS) (omurilik pili)
 • Epidural analjezi ile ağrısız doğum uygulamaları
 • Belden yapılan anestezi sonrası oluşan baş ağrısında epidural kan ve serum yaması

KRONİK AĞRI TEDAVİSİNDE AĞRI PİLİ

Hayatı kabusa çeviren vücut ağrıları tarih oluyor. Üstelik küçük bir pil sayesinde. Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Algoloji bölümünde uygulanan pilli tedaviyle geçmek bilmeyen ağrılar dindiriliyor. Operasyondan önce vücut elektrotlarla pile alıştırılıyor. Yaklaşık 2 haftalık gözlem süreci sonunda, ağrının bulunduğu bölgeye pili takmak için operasyona başlanıyor. Sonuçlara göre pil yöntemi, ağrıların dindirilmesinde yüzde 90 oranında etkili oluyor.

 

 

admin

× Contatto WhatsApp