فیزیوتراپی سرپایی نوعی خدمات بهداشتی است که در آن خدمات فیزیوتراپی در منزل، محل کار یا هر محیط مناسبی برای بیماران ارائه می شود. فیزیوتراپی سرپایی درمان خانگی را برای بیمارانی که تحرک، درد یا جراحات محدودی دارند یا پس از جراحی نیاز به توانبخشی دارند، ارائه می‌کند و به آنها اجازه می‌دهد درمان را زودتر شروع کنند.

 

خدمات فیزیوتراپی سرپایی ممکن است بسته به شرایط فیزیکی بیمار متفاوت باشد و معمولاً شامل تکنیک های فیزیوتراپی مانند ارزیابی، برنامه ریزی درمان، درمان دستی، تمرینات درمانی، حرکات اصلاحی، اولتراسوند، الکتروتراپی و درمان های سرماخوردگی است.

 

فیزیوتراپی سرپایی آسایش زیادی را فراهم می کند و تداوم درمان را در صورتی که بیمار در دسترسی به درمان مشکل داشته باشد، قادر به سفر نباشد یا نیاز به مراقبت در منزل داشته باشد، تضمین می کند.

admin

× تماس با واتساپ