توانبخشی زانو یک رویکرد درمانی است که شامل ترکیبی از فیزیوتراپی و تمرینات برای درمان و التیام آسیب های زانو است. زانو بزرگترین و پیچیده ترین مفصل بدن است. آسیب های زانو شامل پارگی مینیسک، آسیب رباط صلیبی قدامی، آسیب رباط متقاطع خلفی، آسیب رباط جانبی، دررفتگی زانو، آسیب غضروف کشکک و کلسیفیکاسیون است.

توانبخشی زانو با توجه به نوع و شدت آسیب و سلامت کلی فرد انجام می شود. فیزیوتراپیست یا متخصص توانبخشی وضعیت فرد را ارزیابی می کند و یک برنامه درمانی تهیه می کند. این طرح ممکن است شامل روش‌های درمانی مختلف مانند: تمرینات، درمان دستی، و استفاده از یخ یا گرما برای کاهش درد، افزایش دامنه حرکتی زانو، بازگرداندن قدرت و انعطاف‌پذیری عضلات و جلوگیری از آسیب‌های مکرر باشد.

توانبخشی زانو ممکن است در طول دوره نقاهت پس از جراحی نیز مورد استفاده قرار گیرد. توانبخشی پس از جراحی برای کمک به فرد برای بازیابی حرکت بسته به شدت آسیب و نوع جراحی سفارشی شده است.

توانبخشی زانو یک روش درمانی مهم برای درمان آسیب های زانو است و می تواند به فرد کمک کند تا تحرک زانو را دوباره به دست آورد و به فعالیت های روزانه بازگردد.

admin

× تماس با واتساپ