ایمپلنت‌های دندانی، یک درمان محبوب برای جایگزین کردن دندان‌های گم شده و یا دندان هایی که نیاز به خلع دارند راه‌حلی طولانی‌مدت است. ایمپلنت‌ها به عنوان ریشه‌های دندان عمل می‌کنند و به شکلی مشابه با دندان‌های واقعی در دهان ظاهر می‌شوند. در مراحل زیر توضیح داده شده است که چگونه ایمپلنت‌های دندانی انجام می‌شوند:

  • پیش‌آماده‌سازی: برای تعیین تعداد ایمپلنت‌های مورد نیاز و بررسی وجود استخوان کافی برای قرار دادن آن‌ها، یک پیش‌آماده‌سازی توسط دندانپزشک صورت می‌گیرد.
  • بالا بردن سینوس ماکسیلر: در مواردی که ارتفاع استخوان بالاکفی در فک بالا وجود ندارد، ایمپلانتولوژیست یا جراح فک عملیاتی به نام بالابردن سینوس ماکسیلر انجام خواهد داد.

 

  • قرار دادن ایمپلنت: ایمپلنت‌ها تحت بی‌هوشی موضعی در استخوان ماکسیلر یا مندیبولر قرار می‌گیرند. تثبیت صحیح ایمپلنت به استخوان بسیار مهم است، بنابراین در زمانی که با دندانپزشک خود برای قرار دادن پروتز ایمپلنت یک پروتز موقت برای پوشش دادن دندان قرار داده خواهد شد.
  • پروتز دقیق: پس از تجمیع ایمپلنت به استخوان، پزشک پروتز دقیقی را که به ایمپلنت چسبانده (بخش ظاهری دندان) قرار خواهد داد.

 

admin

× تماس با واتساپ